بازگشت
     
عنوان خبر لیست کارتهای صادر شده داوری درجه 3 کلاس خانم رحیمی
تاریخ خبر : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
ساعت خبر :16:49
شرح خبر :

کارتهای صادر شده داوری درجه 3 خانم رحیمی

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

درجه 3

 

تاریخ برگزاری کلاس

 

1

 

مریم وکیلی

 

*

 

15/08/1395

 

2

 

مهسا نوروزی

 

*

 

15/08/1395

 

3

 

پارمیدا نظری

 

*

 

15/08/1395

 

4

 

زهره فیاضی

 

*

 

15/08/1395

 

5

 

سمانه چوبداری

 

*

 

15/08/1395

 

6

 

کوثر شیخلو

 

*

 

15/08/1395

 

7

 

زهرا رجبیان

 

*

 

15/08/1395

 

8

 

مهشید علیزاده ارسی

 

*

 

15/08/1395

 

9

 

پریسا کوچک زاده

 

*

 

15/08/1395

 

10

 

صدیقه صباغی

 

*

 

15/08/1395

 

11

 

ملیحه سادات موسوی

 

*

 

15/08/1395

 

12

 

فاطمه سنگی

 

*

 

15/08/1395

 

13

 

زهرا کریم زاده

 

*

 

15/08/1395

 

14

 

فائزه السادات میرجعفری

 

*

 

15/08/1395

 

15

 

مهرنوش طاهری

 

*

 

15/08/1395

 

16

 

فرشته اسحاقی

 

*

 

15/08/1395

 

17

 

پروانه رستم خانی

 

*

 

15/08/1395

 

18

 

ناهید تبیانیان

 

*

 

15/08/1395

 

19

 

فرزانه حبیبی

 

*

 

15/08/1395

 

20

 

معصومه بزرگی

 

*

 

15/08/1395

 

21

 

مریم خادم الحسینی

 

*

 

15/08/1395

 

22

 

زهرا حبیبیان

 

*

 

15/08/1395

 

23

 

نازنین روزبیانی

 

*

 

15/08/1395

 

24

 

نجمه برقی

 

*

 

15/08/1395

 

25

 

مرضیه زنجانیان

 

*

 

15/08/1395

 

26

 

شبنم جوانی

 

*

 

15/08/1395

 

27

 

افسانه فرهمند

 

*

 

15/08/1395

 

28

 

طاهره حیدری

 

*

 

15/08/1395

 

لطفا جهت دریافت کارت خود، هرچه سریعتر به امور اداری هیأت استان مراجعه نمائید.