بازگشت
     
عنوان خبر تهران در حضور 30 استان قهرمان مسابقات پینگ پنگ جوانان کشور شد
تاریخ خبر : ۱۳۹۴/۶/۳۰
ساعت خبر :
شرح خبر :
به گزارش روابط عمومی هیأت پینگ پنگ استان تهران مسابقات پینگ پنگ قهرمانی کشور رده سنی جوانان که در اصفهان برگزار شد مقام نخست این دوره از رقابت ها را بدست آورد. مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جوانان کشور در 8 گروه انجام و پس از 2 روز رقابت تهران توانست مقام قهرمانی این دوره از رقابت ها را کسب کند. اعضای تیم ابوالفضل شتایی مربی، همایون غلامرضایی سرپرست، آرمان حاجی ئی، امیر حسین هدایی، محمد بشیری و امین احدمیان به عنوان ورزشکار در این تیم حضور داشتند. شایسته است از خانواده محترم، مربیان زحمتکش و تمامی افرادی که در مسیر این قهرمانی ارزشمند نقش و سهمی داشته اند تشکر و قدردانی بعمل آید.