بازگشت
     
عنوان خبر خانم خوشابی از تهران در مسابقات پینگ پنگ قهرمانی پیشکسوتان کشور رده سنی 60-69 اول شد
تاریخ خبر : ۱۳۹۴/۶/۳۰
ساعت خبر :
شرح خبر :
به گزارش روابط عمومی هیأت پینگ پنگ استان تهران خانم خوشابی از تهران در مسابقات پینگ پنگ قهرمانی پیشکسوتان رده سنی 60-69که در شهر اراک برگزار شد توانست نفر اول این دوره از رقابت ها شود. شایسته است ضمن تبریک به جامعه پینگ پنگ استان تهران از این پیشکسوت ارجمند نیز قدردانی بعمل آید. گفتنی است این دوره از مسابقات در جدول دوره ای برگزار شد.