بازگشت
     
عنوان خبر نشست هم اندیشی ریاست هیات تنیس روی میز استان تهران با نواب رئیس و روسای هیات های توابع
تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۱۱/۲
ساعت خبر :1:34
شرح خبر :
ساختمان هیات تنیس روی میز استان تهران عصر یکشنبه مورخ۹۶/۱۱/۱ میزبان جلسه هم اندیشی میان ریاست هیات تنیس روی میز استان و نواب رئیس وروسای هیات های شهرستان ها ی توابع و مناطق منتخب استان بود. به گزارش روابط عمومی هیات تنیس روی میز استان تهران ،این جلسه به منظور هرچه بهتر برگزارشدن مسابقات آینده سازان راه یافته به مرحله دوم استان تهران انجام شدودراین جلسه، روسای هیات های تنیس روی میز شهریار،دماوند،جنوبغرب،شمالغرب و نواب رئیس شهریار،دماوند واسلامشهر آخرین وضعیت آماده سازی نمایندگان ورزشکار هیات های خود را تشریح کردند و به بیان دیدگاه های خود درزمینه هرچه بهتر برگزار شدن مرحله دوم مسابقات آینده سازان پرداختند. مرحله دوم مسابقات تنیس روی میزآینده سازان استان تهران دربخش دختران روز پنج شنبه مورخ۹۶/۱۱/۵به میزبانی هیات تنیس روی میزشمالغرب استان تهران برگزار خواهدشد واین رقابت ها دربخش پسران هم روز پنج شنبه۹۶/۱۱/۱۲به میزبانی هیات تنیس روی میزجنوبغرب استان تهران انجام می شود