بازگشت
     
عنوان خبر معرفی نفرات برتر هفته چهل و پنجم رده های سنی مسابقات هفتگی استان تهران
تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۱۰/۹
ساعت خبر :21:34
شرح خبر :
هفته چهل وپنجم مسابقات هفتگی تنیس روی میزاستان تهران درسه رده سنی برگزارشد و نفرات برتر این مسابقات ومرد اخلاق این هفته مشخص شدند وجوایزخودرا دریافت کردند. به گزارش روابط عمومی هیات تنیس روی میز استان تهران دراین رقابت ها که روز جمعه هشتم دی ماه درخانه تنیس روی میز استان تهران برگزار شد،دررده آینده سازان مقام اول به محمد رضانشاطی رسید ومحمد حسین داداشی دررده دوم ایستاد. همچنین عنوان سوم مشترک این رده هم از آن بنیامین فرجی وآرین کشاورزشد. دررده سنی نوجوانان هم محمد امین صمدی برسکوی نخست ایستاد و قهرمان شد وپارساخلیلی عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.دراین رده سنی عنوان سوم مشترک هم به امیرمحمد زرین کلاه ومحمد حسین صدیق رسید. این درحالی است که محمد حسین بهرامی،علیرضا رمضانپور ومحمد امین شیری هم به ترتیب دررده های پنجم تاهفتم رده سنی نوجوانان هفته چهل وپنجم قرار گرفتند. اما دررده سنی بزرگسالان عنوان قهرمانی هفته چهل و پنجم به امیر رضا عباسی رسیدو پویا دلواری دررده دوم ایستاد.عنوان سوم مشترک این رده هم به احمد دامادوعلیرضا اسدخانی تعلق گرفت.درهفته چهل وپنجم حسین زندش،مظهر یوسفی ومیلاد بنده ای به ترتیب دررده های پنجم تاهفته گروه سنی بزرگسالان قرار گرفتند. عنوان بازیکن اخلاق هفته چهل و پنجم مسابقات هفتگی استان تهران هم به احمد داماد رسید واین بازیکن جایزه خودرا دریافت کرد.