بازگشت
     
عنوان خبر سه عنوان ارزشمند برای تهرانی ها در مسابقات تور ایرانی جوانان
تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۸/۱۴
ساعت خبر :13:20
شرح خبر :

به گزارش روابط عمومی هیأت تنیس روی میز استان تهران؛ رقابت های تور ایرانی تنیس روی میز جوانان که به میزبانی شهرمقدس قم درجریان بود با شناخت نفرات برتر دردوبخش دوبل وانفرادی به پایان رسیدکه دراین رقابت هابازهم شاهد درخشش نمایندگان استان تهران بودیم.

 

 

درقسمت دوبل تیم محمد امین صمدی از استان تهران و موسوی از مازندران توانست با غلبه بر حریفان خود مقام اول و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.این درحالی است که دیگر نماینده استان تهران دررقابت های دوبل یعنی امیر رضا عباسی به همراه علی اکبرشعاری از مازندران به مقام دوم و عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کردند تا نمایندگان استان تهران درقسمت دوبل صاحب دو عنوان ارزشمند شوند.

 

 

اما دربخش انفرادی هم شاهد کسب یک عنوان ارزشمند برای استان تهران بودیم. دراین قسمت امیررضا عباسی از استان تهران وعلی اکبر شعاری از مازندران که دریک تیم به دیدار دوبل راه پیدا کرده بودند و به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرده بودند حالا به عنوان دورقیب دردیدار نهایی انفرادی رو درروی هم ایستادند.دراین مسابقات شعاری به پیروزی رسید و قهرمان شد و نماینده استان تهران یعنی امیررضا عباسی به نایب قهرمانی دست یافت و برسکوی دوم ایستاد تا کارنامه استان تهران درتور ایرانی جوانان درقم با یک قهرمانی و دونایب قهرمانی بسته شود.